Välj en sida

1. Arbetsmarknaden

2018 var det 10,2 miljoner personer som ingick i Sveriges befolkning, av dem var det cirka 60 procent, 5,8 miljoner, som var i åldern 20–64 år. De flesta, 83 procent, av dem arbetade, 5 procent var arbetslösa och 12 procent ingick inte i arbetskraften. I den här rapporten ligger fokus på de två förstnämnda grupperna – sysselsatta och arbetslösa. De utgör tillsammans Sveriges arbetskraft – de vill och kan arbeta.

2018 var det fler sysselsatta, färre arbetslösa och färre som stod utanför arbetskraften jämfört med 2017. Arbetskraftstalet var 88 % (sysselsatta + arbetslösa).
2018 var det fler sysselsatta, färre arbetslösa och färre som stod utanför arbetskraften jämfört med 2017. Arbetskraftstalet var 88 % (sysselsatta + arbetslösa).
Sysselsatta (4 785 000 personer)
Arbetslösa (290 000 personer)
Ej i arbetskraften (719 000 personer)

Sysselsatta (83 %)

Fast anställda (79 %)
Tidsbegränsat anställda (13 %)
Företagare (8 %)

Arbetslösa (5 %)

Arbetslösa mindre än 6 månader (68 %)
Arbetslösa mer än 6 månader (32 %)

Ej i arbetskraften (13 %)

Sjuka (34 %)
Studerande (30 %)
Pensionärer (10 %)
Gjorde annat (26 %)
T. ex. hemarbetande, latent arbetssökande, lediga
KÄLLA: SCB, AKU

1.1 » Färre är utanför arbetskraften

På tio år har antalet som står utanför arbetskraften minskat med 112 000 personer och som andel av befolkningen från 15 till 12 procent. Framför allt har antalet sjuka minskat, från 399 000 till 247 000, vilket bland annat återspeglar att det är färre som får sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension).

KÄLLA: SCB, AKU

Ej i arbetskraften
Sjuka
Share This