1

Arbets­marknaden

2019 uppgick Sveriges befolkning till 10,3 miljoner och av dem var det cirka 60 procent, 5,8 miljoner som var i åldern 20 64 år. De flesta av dem, 82 procent, arbetade, 5 procent var arbetslösa och 13 procent ingick inte i arbetskraften. De sysselsatta och de arbetslösa utgör tillsammans Sveriges arbetskraft, det är de som vill och kan arbeta. Och det är dem som den här rapporten fokuserar på.

1.1 » De flesta arbetar

Mer än 8 av 10 i befolkningen 20–64 år var sysselsatta 2019, vilket var oförändrat jämfört med 2018. Andelen som inte ingick i arbetskraften var också ungefär detsamma som året innan. Däremot ökade arbetslösheten något, från 5,6 till 5,9 procent av arbetskraften. Arbetskraftstalet var 88 procent (sysselsatta + arbetslösa).

Källa: SCB, AKU
Sysselsatta
4 792 000 personer – 82 %
Arbetslösa
301 000 personer – 5 %
Ej i arbetskraften
742 000 personer – 13 %

1.2 » Var tionde står utanför arbetskraften

Ungefär 13 procent, 742 000, av Sveriges befolkning (20–64 år) står utanför arbetskraften. Sedan 2009 har antalet minskat med nästan 104 000 personer eller tre procentenheter. Den grupp som haft den största minskningen är de sjuka – från 390 000 till 237 000. Bland kvinnorna var det 10 procent som inte ingick i arbetskraften och bland männen 15 procent.

Källa: SCB, AKU
Ej i arbetskraften
Sjuka