Välj en sida
Akademikernas a-kassa presenterar

Arbetslöshetsrapporten

2019

%

av befolkningen 20–64 år var sysselsatta.

%

av kvinnorna arbetade deltid.

ungdomar varken arbetade eller studerade.

%

ingick inte i arbetskraften.

%

av arbetskraften var arbetslös.

%

av arbetskraften var inte medlem i någon a-kassa.

fler var sysselsatta 2018 jämfört med 2017.

%

av de arbetslösa var långtidsarbetslösa.

%

av dem med försörjningsstöd fick det på grund av arbetslöshet.

Om Arbetslöshetsrapporten

Arbetslöshetsrapporten innehåller en överblick av sysselsättningen och arbetslösheten i Sverige. Vi har samlat statistik från SCB, Arbetsförmedlingen och IAF.

Bra att veta när du läser statistiken

Arbetskraften består av de personer i arbetsför ålder som vill och kan arbeta. Vi har valt att fokusera på personer mellan 20 och 64 år om inget annat anges. I EU har man bestämt att den officiella statistiken ska utgå från åldersspannet 15-74 år när det gäller arbetskraften. Vi tycker inte att den åldersindelningen fullt ut speglar dem som arbetar i Sverige, med tanke på skol- och pensionsålder. Statistiken visar hur det såg ut 2018, om något annat år har använts framgår det av texten.
Vi har brutit siffrorna på kvinnor, män och ålder eftersom det är de uppgifter som finns tillgängliga. När vi använder begreppet akademiker avses personer 20-64 år med minst 3 års eftergymnasial utbildning. SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) är en urvalsundersökning som bygger på telefonintervjuer. Övriga statistikkällor i denna rapport är registerbaserade. AKU ligger också till grund för statistiken till Eurostat.
Share This