1

Arbets­marknaden

2021 uppgick Sveriges befolkning till 10,5 miljoner och av dem var det 56 procent, 5,6 miljoner, som var i åldern 20–64 år. De flesta, 81 procent, arbetade, 7 procent var arbetslösa och 12 procent ingick inte i arbetskraften. De sysselsatta och de arbetslösa utgör tillsammans Sveriges arbetskraft – de som vill och kan arbeta.

1.1 » Ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet

Sysselsättningsgrad och arbetslöshet är viktiga mått för att visa utvecklingen på arbetsmarknaden. Eftersom de mäts på olika sätt, sysselsättningsgraden är andelen av befolkningen som jobbar och arbetslösheten är andelen av arbetskraften som saknar jobb så kan det trots en hög sysselsättning vara en hög arbetslöshet, om många deltar i arbetskraften. Inledningen av arbetsmarknadsåret 2021 präglades förstås negativt av pandemin, men under året förbättrades läget avsevärt, sysselsättningsgraden ökade och arbetslösheten minskade.

Sysselsatta
4 727 000 personer – 80,7 %

Arbetslösa
399 000 personer – 6,8 %

Ej i arbetskraften
729 000 personer – 12,5 %

1.2 » Var tionde står utanför arbetskraften

12 procent av befolkningen står utanför arbetskraften, de är alltså varken sysselsatta eller arbetslösa. En del av dessa står närmare arbetsmarknaden än andra, ca 50 000 personer ser sig som arbetssökande, dvs. de vill och kan ta jobb men de har inte sökt några jobb och klassificeras därför inte som arbetslösa. De största grupperna är studerande och sjuka och där kan det vara bra att påminna sig om att många studenter söker jobb, och då ingår de i gruppen arbetslösa. 

 

Ej i arbetskraften
Sjuka