Arbetslöshetsrapporten 2019

Arbetslöshetsrapporten 2019

OBS! Denna rapport är tryckt i april 2019. SCB reviderade i november 2019 AKU-statistiken för år 2018. I denna rapport är därför den statistik som är hämtad från AKU 2018 inte korrekt.

Om Arbetslöshetsrapporten

Arbetslöshetsrapporten innehåller en överblick av sysselsättningen och arbetslösheten i Sverige. Vi har samlat statistik från SCB, Arbetsförmedlingen och IAF.