Välj en sida

Det här berör alla

Katarina Bengtson Ekström, Kassaföreståndare Akademikernas a-kassa

Arbetsmarknaden är alltid högt på agendan eftersom den berör alla. Arbetsgivare som vill säga upp,unga som söker sitt första jobb, anställda som varslas, politiker som beslutar om arbetsförmedlingens framtid, sjukskrivna som ska åter till jobbet – listan är förstås mycket lång.

Arbetsmarknaden och arbetslösheten är avgörande för samhällets utvecklingsmöjligheter. Och hur många som arbetar, och hur mycket, påverkar inte bara individen utan också välfärden. Här på a-kassan pratar vi varje dag med människor som beskriver hur oerhört viktigt det är för dem att ha ett jobb, att kunna försörja sig och att vara en del av ett sammanhang.

2018 gick ekonomin fortsatt bra med hög sysselsättning och relativt låg arbetslöshet. Arbetsgivare hade svårt att hitta arbetskraft samtidigt som Arbetsförmedlingen rapporterade att lejonparten av de arbetslösa hade fel kompetens och erfarenheter för de jobb som fanns att söka. Här i Arbetslöshetsrapporten 2019 hittar du den statistik man behöver för att kunna förstå och följa diskussionen om personerna i så kallad utsatt ställning.

Högkonjunkturen har gynnat ungdomarnas arbetsmarknadssituation, andelen unga inskrivna på arbetsförmedlingen har sedan 2011 minskat med 8 procentenheter. Av Arbetslöshetsrapporten 2019 framgår att ungdomar också vill ha fasta jobb men att de inte oroar sig för att bli arbetslösa, och att de som inte är med i a-kassan oroar sig mindre – kanske för att de ännu inte börjat jobba “på riktigt”.

I Arbetslöshetsrapporten 2019 redovisar vi självklart siffror om a-kassan, bland annat hur många som valt att vara medlemmar och hur många som får ersättning. A-kassan handlar om både samhälle och individ och jag vill ta tillfället att betona hur viktig den är. Förutom att arbetslöshetsförsäkringen ger en ekonomisk grundtrygghet bidrar den till rörligheten på arbetsmarknaden genom att människor vågar byta jobb, den gör att färre väljer att arbeta svart, får fler att anmäla sig på arbetsförmedlingen och håller konsumtionen uppe i lågkonjunktur.

Trevlig läsning!

Share This