2019 – året som snabbt blev 2020

Katarina Bengtson Ekström, Kassaföreståndare Akademikernas a-kassa
När vi vintern 2020 inledde arbetet med årets arbetslöshetsrapport såg vi framför oss en ganska enkel sammanfattning med fortsatt hög sysselsättning och relativt låg arbetslöshet. Och att man i arbetsmarknadsstatistiken såg tecken på en avmattning i ekonomin som kunde påverka arbetslösheten måttligt. Och det är förstås fortfarande en riktig beskrivning av 2019. MEN…

Mitt i detta arbete kom en vändning som ingen var beredd på. På Akademikernas säger vi alltid att man ska vara medlem i en a-kassa och försäkra sin lön eftersom det kan svänga snabbt på arbetsmarknaden. Men aldrig förut har vi sett en så snabb förändring för så många. Plötsligt vändes prognoserna om en svagt ökande arbetslöshet till kraftigt ökande arbetslöshet och allas blickar vändes mot a-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

En riksdagsledamot sa till mig en gång, i en annan tid, att a-kassan måste bli relevant för att någon ska bry sig om frågor kring den. Den kan inte bli mer relevant än nu.

År 2019 kommer på ett sätt att vara historiskt, det var året innan corona. Men det är 2020 vi kommer minnas – året då coronapandemin påverkade individer och samhälle på så många olika plan. I den här rapporten hittar du som sagt arbetsmarknadsstatistik för 2019, året som snabbt blev 2020. Det är viktigt att den finns, inte minst för historieskrivningen.

Katarina Bengtson Ekström

Bra lösningar håller länge

Akademikernas a-kassa är den första, den största och den enda a-kassan för akademiker. A-kassans idé är att stå för trygghet i ett föränderligt arbetsliv och utbetalningar när lönen slutat att komma.

1970 slöt sig akademikerförbunden samman för att ta ansvar för sina medlemmars ekonomiska trygghet, för att i förlängningen bidra till att medlemmarna ska våga ta risker och kunna utvecklas i sina arbetsliv.

– Det är viktigt att man kan känna trygghet oavsett var i arbetslivet man befinner sig och att man vet att det finns ett ekonomiskt skydd om man behöver ställa om, säger Katarina Bengtson Ekström.

Akademikernas a-kassa är i dag Sveriges största a-kassa med 740 000 medlemmar och har fortfarande precis samma grundidé som när den startade – bra lösningar håller länge.