Trygghet är vår affärsidé

Katarina Bengtson Ekström, Kassaföreståndare Akademikernas a-kassa

2021 var ett år som stod i skarp kontrast mot 2020. 2020 var allt fokus på coronapandemin; människors oro för att bli sjuka, för att förlora jobbet, för vad som skulle hända med ekonomin och samhället. Och hundra-tusentals personer skyndade sig att skaffa en arbets-löshets försäkring för att kunna få del av den trygghet som den innebär. Men redan 2021 hade det vänt: arbetsmarknaden återhämtade sig och arbetslösheten sjönk, till och med till lägre nivåer än före pandemin.

Den här rapporten handlar om 2021 som är ett viktigt år för att dra erfarenheter av hur snabbt vi kan ställa om – hur vårt samhälle klarar av en kris, hur myndigheterna kan anpassa sig efter nya omständigheter, hur a-kassan kan användas för att betala ut företagsstöd etcetera.

Men även om den här rapporten handlar om 2021 är det svårt att inte nämna att vi redan 2022 drabbades av en helt annan typ av kris med förändrat säkerhets-läge, och därmed ekonomisk påverkan, i Sverige, Europa och världen – var detta ska sluta vet vi ännu inte. Men vi märker i kontakten med medlemmarna den oro som skapas av ovissheten om vad Rysslands krig i Ukraina kan få för konsekvenser för svensk ekonomi och arbetsmarknad. Och då är det viktigt att a-kassorna, som ju har trygghet som affärsidé, förvaltar det förtroende som människor i behov av omställning visar oss.

En undersökning som gjordes 2020 visade att 7 av 10 är nöjda eller mycket nöjda med sin a-kassa, och för att behålla det höga förtroendet behöver vi också arbeta så att rätt personer får rätt ersättning, och att de får sin ersättning snabbt. Hur det fungerar med utbetalningarna från välfärdssystemen har legat högt upp på debattagendan en längre tid och här är vi måna om att vi har de system och de kontroller som behövs för att det så långt som möjligt ska bli rätt. Och faktum är att arbetslöshets kassorna gör mycket rätt. I årets arbetslöshetsrapport har vi lyft fram statistik som visar hur det ser ut med korrektheten i utbetalningarna från välfärds systemen.

Trots att arbetsmarknaden har återhämtat sig och många arbetslösa har fått jobb så är det fortfarande tufft för många att komma in på arbetsmarknaden. Gymnasieutbildning är fortfarande en vattendelare och långtidsarbetslösheten har ökat. Begreppet tudelning används ofta. Och det är också tydligt i den statistik som finns i den här rapporten, till exempel står många arbetslösa utanför a-kassan – de har arbetat för lite för att uppfylla villkoren.

De senaste årens utmaningar på arbetsmarknaden har väldigt tydligt visat att arbetslöshetsförsäkringen är viktig, både i goda och dåliga tider. För är det något vi lärt oss så är det att när det vänder så vänder det snabbt. Och då är ett medlemskap i a-kassan en bra trygghet. Vi är som sagt i trygghetsbranschen, en viktig bransch för människor som behöver ställa om, både i med- och motvind.

Katarina Bengtson Ekström

Vi har gjort arbetslivet tryggt i 50 år

Akademikernas a-kassa bildades 1969 och drog igång verksamheten 1970. Sedan dess har antalet akademiker som vill vara försäkrade ökat varje år och i dag är vi Sveriges största a-kassa med fler än 750 000 medlemmar.

Sedan starten har försäkringen och a-kassorna genomgått många förändringar. Men syftet har hela tiden varit detsamma – att erbjuda människor en ekonomisk grundtrygghet vid arbetslöshet.