Välj en sida

Vi ger dig perspektiv på arbetslösheten i Sverige

Katarina Bengtson Ekström, Kassaföreståndare Akademikernas a-kassa

Valår. Vilka är de viktigaste frågorna för framtiden? Inför varje val ska väljare och politiker försöka mejsla fram de frågor som man anser vara avgörande för en god framtid. I valrörelsen 2018 tros sjukvård, integration, skola och lag och ordning bli centrala frågor.

Men som ni vet: varav hjärtat är fullt talar munnen. Och vi som arbetar på a-kassan har hjärtat fullt av tankar och resonemang om arbete och anställningar. Varje dag året runt hör vi arbetslösa människor berätta om hur de anstränger sig för att hitta nya jobb – deras bevekelsegrunder kan variera, men egen försörjning och den känsla av sammanhang som ett arbete ger återkommer hos alla.

I årets Arbetslöshetsrapport ser vi att både antalet och andelen som jobbar ökat.

Därför är arbetsmarknad och arbetslöshet alltid en av de allra viktigaste frågorna, vare sig den trendar i valrörelsen eller inte. Hur stor andel som ingår i arbetskraften och hur många av dem som arbetar är en av de viktigaste förutsättningarna för politiken eftersom det till stor del avgör skatteunderlag och reformutrymme.

I årets Arbetslöshetsrapport ser vi att både antalet och andelen som jobbar ökat. Några blir kanske förvånade över det, utifrån de varningens fingrar som höjts när Sverige tagit emot hundratusentals asylsökande de senaste åren. Men faktum är att 2017 ökade antalet sysselsatta med 87 000 och de utrikes födda hade den största ökningen, vilket du kan läsa mer om här.

Vi ser också att fastanställningarna ökat med 77 000 och att ungdomsarbetslösheten fortsätter minska. Liksom tidigare år är situationen på arbetsmarknaden sämst för personer med lägst utbildningsnivå. För lågutbildade är arbetslösheten nästan fem gånger så hög som för dem som har en längre eftergymnasial utbildning.

Så oavsett vilken som är din viktigaste politikfråga behöver du hålla koll på hur det går på arbetsmarknaden. Därför tar vi fram Arbetslöshetsrapporten varje år, för att sammanfatta och underlätta för alla som vill hålla koll! I år har vi valt att komplettera med mer intressant statistik för dig som inte kan få nog.

Trevlig läsning!

Share This