Välj en sida

Vi ger dig perspektiv på arbetslösheten i Sverige

Katarina Bengtson Ekström, Kassaföreståndare Akademikernas a-kassa

2016 var arbetsmarknaden tudelad – man pratade om arbetskraftsbrist och stora svårigheter för arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Detta samtidigt som nästan 310 000 personer var arbetslösa. Därför har vi i årets arbetslöshetsrapport valt att lyfta fram de som Arbetsförmedlingen kallar utsatta grupper – utrikes födda, lågutbildade, funktionsnedsatta och äldre.

Annars kommer du att känna igen mycket av statistiken från tidigare års rapporter – här hittar du centrala siffror över sysselsättning, arbetslöshet och a-kassa. Vi har också ett eget kapitel om ungdomarna.

Andelen arbetslösa som får a-kassa fortsätter att sjunka, 2016 var den endast 38 procent.

Och självklart, eftersom jag leder landets största arbetslöshetskassa, tycker jag att det är extra intressant att följa hur många av de som arbetar som är med i a-kassan och hur många av de arbetslösa som får ersättning från a-kassan. Andelen arbetslösa som får a-kassa fortsätter att sjunka, 2016 var den endast 38 procent. De som inte har rätt till a-kassa är förstås beroende av annat ekonomiskt stöd – vilket statistiken för försörjningsstöd visar på – hälften av alla som får ekonomisk hjälp av kommunen får det på grund av får det på grund av arbetslöshet.

Akademikernas a-kassa har vi en låg arbetslöshet, den lägsta sedan 1990. Förra året var det 3,0 procent av våra knappt 700 000 medlemmar som var arbetslösa. Samtidigt har drygt 20 procent av alla våra medlemmar någon gång varit arbetslösa – var femte har alltså erfarenhet av att under en period varit utan jobb.

Som vanligt vill jag påminna om att bakom arbetslöshetssiffrorna finns människor av kött och blod som söker jobb, som vill och kan arbeta. För de flesta blir tiden utan arbete kort och lämnar inga spår, men för många blir det inte en tillfällig parentes mellan jobb utan istället en långvarig utmaning. Vi som har daglig kontakt med arbetslösa vet hur viktigt ett jobb är, på så många plan, och vi tycker därför det är viktigt att lyfta fram och synliggöra arbetsmarknadsstatistiken. Därför har du nu Arbetslöshetsrapporten 2017 framför dig.

Share This