Välj en sida

1. Arbetsmarknaden

5,7 miljoner av Sveriges befolkning är i åldern 20-64 år. De flesta, 81 procent, av dem arbetar. 5 procent är arbetslösa och 13 procent ingår inte i arbetskraften. Så såg det ut år 2016. I den här rapporten har vi fokuserat på de två första grupperna – sysselsatta och arbetslösa. Det är de som ingår i arbetskraften – de vill och kan arbeta.

LampaAndelen som arbetar, den sysselsatta delen av befolkningen, kallas för sysselsättningsgrad. Lägger man till andelen arbetslösa av befolkningen får man landets arbetskraftstal. 2016 var arbetskraftstalet 86 procent – det vill säga så stor andel av befolkningen ville och kunde arbeta.
Arbetsmarknad
Citat
En väl fungerande arbetsmarknad som tar tillvara människors kompetens och vilja att arbeta är grunden för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Människor vill bidra till samhällsbygget och försörja sig själva.

REGERINGENS BUDGETPROPOSITION 2017

%

Sysselsatta

4 617 000 personer

%

Arbetslösa

307 000 personer

%

Ej i arbetskraften

766 000 personer

Sysselsatta (81 %)

%

Fast anställda

%

Företagare

%

Tidsbegränsat anställda

Arbetslösa (5 %)

%

Arbetslösa - 6 månader

%

Långtidsarbetslösa

Ej i arbetskraften (13 %)

%

Sjuka

%

Studerande

%

Pensionärer

%

Gjorde annat

t. ex. hemarbetande, latent arbetssökande, lediga
3
  • Sysselsatta 48%
48 % kvinnor48 % kvinnor
52 % män52 % män
  • Arbetslösa 44%
44 % kvinnor44 % kvinnor
56 % män56 % män
  • Inte i arbetskraften 58%
58 % kvinnor58 % kvinnor
42 % män42 % män
  • Sysselsatta efter födelseland 81%
81 % inrikes81 % inrikes
19 % utrikes19 % utrikes
  • Arbetslösa efter födelseland 50%
50 % inrikes50 % inrikes
50 % utrikes50 % utrikes
  • Inte i arbetskraften efter födelseland 58%
68 % inrikes68 % inrikes
32 % utrikes32 % utrikes
Share This