Välj en sida

1. Arbetsmarknaden

5,8 miljoner av Sveriges befolkning är i åldern 20-64 år. De flesta, 82 procent, av dem arbetar, 5 procent är arbetslösa och 13 procent ingår inte i arbetskraften. Så såg det ut 2017. I den här rapporten har vi fokuserat på de två första grupperna – sysselsatta och arbetslösa. Det är de som ingår i arbetskraften – de vill och kan arbeta.

Arbetsmarknad 2018
Citat
En väl fungerande arbetsmarknad tar tillvara på människors kompetens och vilja att arbeta. En hög sysselsättning är en central del av den svenska modellen. Arbete skapar resurser för välfärd och mer jämlik och jämställd fördelning.

– Regeringens budgetproposition för 2018 –

Andelen som arbetar, den sysselsatta delen av befolkningen, kallas för sysselsättningsgrad. Lägger man till andelen arbetslösa av befolkningen får man landets arbetskraftstal. 2017 var arbetskraftstalet 87 procent – det vill säga så stor andel av befolkningen som ville och kunde arbeta.

Andelen som arbetar, den sysselsatta delen av befolkningen, kallas för sysselsättningsgrad. Lägger man till andelen arbetslösa av befolkningen får man landets arbetskraftstal. 2017 var arbetskraftstalet 87 procent – det vill säga så stor andel av befolkningen som ville och kunde arbeta.

Sysselsatta (4 704 000 personer)

Arbetslösa (300 000 personer)

Ej i arbetskraften (746 000 personer)

Sysselsatta (82 %)

Fast anställda (78 %)

Tidsbegränsat anställda (13 %)

Företagare (9 %)

Arbetslösa (5 %)

Arbetslösa mindre än 6 månader (63 %)

Arbetslösa mer än 6 månader (37 %)

Ej i arbetskraften (13 %)

Sjuka (36 %)

Studerande (30 %)

Pensionärer (9 %)

Gjorde annat (25 %)
T. ex. hemarbetande, latent arbetssökande, lediga

1.1 » Färre är utanför arbetskraften

På tio år har antalet som står utanför arbetskraften minskat med 90 000 personer och som andel av befolkningen från 16 till 13 procent. Minskningen från 398 000 till 268 000 beror framför allt på att antalet sjuka, framför allt de med sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension), har blivit färre.

KÄLLA: SCB, AKU

Ej i arbetskraften

Sjuka

Share This